Går det förutsäga klimatet?

Av | 3 december, 2023

Till alla er som försöker förstå det globala klimatsystemet genom logiska resonemang kopplade till underliggande lagar inom kemi, fysik etc.:

Det finns generellt en övertro att klimatsystemet i dess helhet kommer bli helt förståeligt i framtiden bara vi fortsätter forska på det och att lära oss mer och mer. Denna övertro baserar sig på hur det västerländska samhället utvecklats de senaste 150 åren med olika vetenskapliga upptäckter. Visst skall väl samma utveckling kunna ske även inom klimatområdet?

Betänk att systemet är kaotiskt och turbulent och därmed ofta oförutsägbart. Det består av ett stort antal storheter som samvarierar på kontinuerliga rums- och tidsskalor. Det går fint att separera ut en delprocess och säga vad som händer med en parameter om en annan förändras. Men det är mycket svårt och kanske rent av omöjligt att förutsäga hur systemet som helhet samverkar och kommer utvecklas i framtiden. Ofta kan resultatet i detta system rent av visa sig bli tvärtom mot vad man tidigare teoretiskt kommit fram till.

Jag tror definitivt inte det är möjligt att i en mänsklig hjärna överblicka hela systemets utveckling och jag tror inte heller det är möjligt att göra det i en dator. Jag lärde mig under min 10-åriga karriär i fysik och som forskarstudent i fysisk oceanografi att den enda vägen fram att säga något om ett system är att göra avgränsningar så att de aktuella ekvationerna därigenom blir lösbara. Men det man får fram är ju då bara en speciallösning som gäller under de antagna förutsättningarna.

Att tro att man kan lösa hela systemet och därmed veta allt om det så att det också går att förutsäga anser jag riskerar bli en slags vandring i en kvasivetenskaplig, intellektuell labyrint.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *