Antropogen klimatpåverkan, en kidnappad fråga! – Vilka är motiven?

Av | 14 oktober, 2023

Vilka faktorer som styr jordens temperatur är ju en relevant naturvetenskaplig fråga men utifrån frågeställningen i tidigare refererade artikeln tycker jag det är en underordnad fråga. Under den aktuella tidsperioden, påvisar artikeln att människans utsläpp av CO2 är för små för att ha betydelsefull påverkan på den globala medeltemperaturen. Vi måste således sluta att ställa om samhället utifrån utsläppen av CO2, eftersom det är helt meningslöst. Det manipulativa klimathotet som trycks på oss orsakar långt mycket större rädslobaserad skada hos människor än vad utsläppen av CO2 gör!

Frågan vad som styr temperaturen och därmed indirekt klimatet är uppenbarligen mycket svår att svara på. Vi kan ju inte ens tillfredställande förklara vad som styr de starka istidscyklerna, så hur skall vi kunna förklara vad som ändrar några tiondelar av medeltemperaturen på tidsskalan av årtionden? Klimatsystemet består av ett stort antal faktorer som samverkar på olika rums- och tidsskalor. Många samband är dessutom ickelinjära (turbulenta och kaotiska). Systemet är självreglerande snarare än självförstärkande. Kännedom om historiken är i högsta grad bristfällig, så vad skall man jämföra med? Vad är egentligen ”global medeltemperatur”? De globala klimatmodellerna brottas med svårigheten att man tvingas till en låg rumsupplösning. Så hur skall man integrera alla de processer som i verkligheten verkar på mindre rumsskalor? Hur vet man att alla relevanta processer är inkluderade och att det gjorts på ett korrekt sätt? Klimatmodellerna är ju inte validerade! Det är sammanfattningsvis ett utslag av hybris att tro att man kan modellera och göra realistiska prognoser för hela jordklotet på ett meningsfullt sätt i en dator.

Klimatfrågan har kidnappats av människor som har mer eller mindre dolda behov och motiv. Det handlar om såna saker som blind auktoritetstro, maktutövning i det godas namn, skam- och skuldbeläggande och projektioner av inre omedvetna psykiska komplex. Ofta kan man inte något om för frågan relevant vetenskap och den vetenskapliga processen är man inte intresserad av. Likväl anser man sig, i vad som man väl närmast kan likna vid en tillväxande masspsykos, ha rätt att tvinga på andra vad man skall tycka.

Människor som inte känner sig själva agerar ofta ut genom olika former av projektioner. Det ger bl.a. plats för det som kan betecknas som religiösa föreställningar. Inte minst kan det visa sig genom projektion av den personliga inre rädslan för olika former av undergång, på just jordklotet. (Jmf. att förr var det i stället rädsla för att hamna i helvetet.) Genom att ”rädda världen” försöker således många av dessa människor, på ett omständigt, missriktat och vilset sätt, att rädda sig själva! Och de vill tvinga med alla andra på samma rädslobaserade tåg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *